Handig: voorbeeld confrontatiematrix communicatie

Handig: voorbeeld confrontatiematrix communicatie

In het Handboek Communicatie voor sportverenigingen komt in hoofdstuk 1 de communicatiematrix aan bod. In dit artikel zoomen we kort in op deze matrix en vind je een download met de voorbeeldmatrix.

 

Met een confrontatiematrix kan de vereniging zien hoe de huidige communicatiemiddelen bijdragen aan het bereiken van de doelgroepen én de communicatiedoelen. De club kan hier twee tabellen voor gebruiken.


In de download staan in de eerste tabel in de linkerkolom de huidige communicatiemiddelen van de vereniging. Op de bovenste rij staan de communicatiedoelen van de vereniging. Vervolgens kan de club per communicatiedoel met een kruisje aangeven of het middel voldoende bijdraagt aan deze doelstelling.

 

In de tweede tabel staan in de eerste rij niet de communicatiedoelstellingen, maar de doelgroepen. Hier kan de club per middel met kruisjes bepalen in hoeverre het middel iedere doelgroep bereikt. Bij het invullen van de matrix dient de vereniging door de bril van de doelgroep te kijken; dat de club een middel inzet, wil nog niet zeggen dat het effectief de doelgroep bereikt.

 

Download: Confrontatiematrix communicatie

 

Meer over onder meer communicatiedoelstellingen, doelgroepen en ruim twintig communicatiemiddelen komen aan bod in het Handboek Communicatie voor sportverenigingen.

Geen commentaar

Plaats je commentaar.