De tien meest gemaakte Facebook-fouten door sportverenigingen

De communicatie van sportverenigingen verloopt al lang niet meer alleen via traditionele communicatiemiddelen zoals de website of het clubblad. Steeds meer verenigingen ervaren social media als meerwaarde om leden te bereiken en binden. Samen met Twitter is Facebook het sociale netwerk dat het meest door amateurverenigingen wordt benut. Hoewel activiteiten op social media een goede bijdrage leveren aan de communicatie...

Lees verder