Diensten: van inspiratie tot traject

Clubbereik biedt verschillende diensten aan sportverenigingen – en andere organisaties of professionals uit de sportwereld – aan om hun communicatie naar een hoger niveau te tillen. Bij alle diensten staat centraal hoe de koppeling gemaakt wordt tussen strategische doelen en de praktische uitvoering van communicatie.De inhoud van de diensten kan zowel worden gericht één of enkele specifieke communicatiemiddelen, zoals social media, de website of free publicity, als op het volledige communicatiepalet van sportverenigingen.Clubbereik biedt de volgende diensten aan, die zowel fysiek als online georganiseerd kunnen worden:

Naast deze diensten kan Clubbereik op maat gesneden sessies of andere ondersteuning verzorgen over communicatie voor sportverenigingen en andere organisaties of professionals uit de sportwereld. Zo verzorgt Clubbereik regelmatig sessies voor combinatiefunctionarissen, sportbonden en sportserviceorganisaties. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen.

Diensten_400x400

Uiteenlopende thema’s

Hoe kunnen sportverenigingen succesvol(ler) zijn met social media? Hoe communiceert een sportvereniging optimaal met haar doelgroepen? Meestal gaan de sessies van Clubbereik over hoe sportclubs in algemene zin het beste uit social media of communicatie halen. Ledenwerving, sponsorcommunicatie en enkele andere belangrijke thema’s komen daarin vaak aan bod.Clubbereik verzorgt ook sessies over specifieke thema’s. Daarin kan communicatie over onderwerpen als leden(werving), vrijwilligers en sponsoring centraal staan. Maar ook onderwerpen zoals club in de media, crisiscommunicatie voor sportverenigingen, social media: the next level en leden werven met social media behoren tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Congressessies

Een congressessie duurt circa één uur en laat verenigingen op een inspirerende wijze de kansen zien van het benutten van social media en andere communicatie voor de vereniging. Tijdens deze bijeenkomst wordt kort stil gestaan bij de strategische keuzen en is er aandacht voor concrete handvatten en aansprekende communicatievoorbeelden van sportverenigingen. Een congressessie kan tot 40 deelnemers worden bijgewoond.

Themabijeenkomst

Tijdens een themabijeenkomst, die één avond (circa 2,5 uur) duurt, bekijken we welke social media-platforms en/of andere communicatiemiddelen voor verenigingen interessant zijn. Daarbij staan we stil bij de elementaire stappen van externe communicatie, maar ligt de nadruk op praktijk. We behandelen enkele concrete cases en laten veel succesvolle en minder succesvolle voorbeelden zien.Het karakter van de bijeenkomst is interactief; de clubs worden uitgedaagd om te reageren en krijgen enkele opdrachten waarmee ze de vertaalslag naar hun eigen club maken. Ook een themabijeenkomst kan door maximaal 40 personen bezocht worden.

Thematraject

Met een thematraject, dat door maximaal vijf verenigingen (met minimaal twee personen per club) kan worden bijgewoond, gaan de deelnemers verdiepend in op het toepassen van communicatie en/of specifiek social media voor de vereniging.Clubbereik ontwikkelde een speciaal social media-traject voor sportverenigingen. Gedurende de drie bijeenkomsten van dit traject staat het maken van een concreet social media-plan voor de vereniging centraal, dat al geïmplementeerd en (deels) uitgevoerd wordt tijdens het traject. Voor het maken van het social media-plan krijgen de clubs een kant en klaar format.Ook biedt Clubbereik een communicatietraject aan, waar sportverenigingen leren het volledige communicatiepalet strategisch en samenhangend in te zetten. De clubs werken gedurende dit traject aan hun eigen communicatieplan, waarbij ze gebaseerd op hun verschillende doelgroepen en doelstellingen hun communicatie-inzet bepalen; van nieuwsbrief tot Facebook. De organisatie en een duurzame inbedding van de communicatie hebben speciale aandacht tijdens dit traject.

Eén-op-één-sessie

Clubbereik kan verenigingen ook een één-op-één-sessie aanbieden. Tijdens zo’n sessie van 2,5 uur duiken zowel bestuursleden als communicatiefunctionarissen in de communicatievraagstukken van de vereniging. Discussies, nieuwe inzichten en inspiratie leveren uiteindelijk concrete antwoorden op waarmee de vereniging haar communicatie naar een hoger niveau tilt.