Handig: voorbeeld confrontatiematrix communicatie

In het Handboek Communicatie voor sportverenigingen komt in hoofdstuk 1 de communicatiematrix aan bod. In dit artikel zoomen we kort in op deze matrix en vind je een download met de voorbeeldmatrix. Met een confrontatiematrix kan de vereniging zien hoe de huidige communicatiemiddelen bijdragen aan het bereiken van de doelgroepen én de communicatiedoelen. De club kan hier twee tabellen voor gebruiken. In...

Lees verder