De 12 meest gemaakte Twitter-fouten door sportverenigingen

Ruim een jaar geleden zette ik de tien meest gemaakte Facebook-fouten door sportverenigingen al eens op een rijtje. Twitter is na Facebook het meest gebruikte social media-platform door sportverenigingen. Hoewel Facebook en Twitter door technische aanpassingen steeds meer naar elkaar toe bewegen, verschilt de manier waarop de beide kanalen gebruikt worden sterk. Dat geldt ook voor de fouten die sportverenigingen ermee maken. In deze blog sta ik stil bij de twaalf meest gemaakte fouten door sportverenigingen met Twitter.

1. Te veel wedstrijdinfo
Twitter is bij uitstek het middel om tussen- en eindstanden mee te communiceren. Het is verleidelijk om dat niet alleen te doen bij de belangrijkste wedstrijden, zoals de competitiewedstrijden van een eerste team of kampioenswedstrijden. Er zijn clubs die doorschieten en op wedstrijddagen de standen van tientallen teams op Twitter zetten. Het gevolg is dat volgers overspoeld worden met informatie die in veel gevallen weinig interessant is en waardoor mensen mogelijk de clubs zelfs ontvolgen. Als er binnen de club behoefte is aan wedstrijdinformatie over vele teams, kan een apart Twitter-account hiervoor een slimme oplossing zijn. Hierdoor blijft het algemene account van de club voor een brede doelgroep interessant.

2. Geen zichtbaarheid op website 
Is de club actief met Twitter? Zorg dat dit dan zichtbaar is op de website van de club. Op de homepage moet minimaal het Twitter-icoontje – het liefst rechts bovenaan – te vinden zijn. Maar ook een Twitter-feed, een blok waarin alle tweets van en/of over de cub automatisch inlopen, mag eigenlijk niet ontbreken. De zichtbaarheid van Twitter op de website is promotie die moet leiden tot meer volgers én zorgt ervoor dat niet-volgers via de website het laatste Twitter-nieuws kunnen vernemen. Naast de website is het ook waardevol om in andere communicatiemiddelen het Twitter-account van de club te promoten. Plaats het bijvoorbeeld ook in je nieuwsbrief of in je e-maihandtekening.

3. Niet ‘mentionen’ 
Als de club spelers, andere leden of tegenstanders vermeldt in een tweet, is het slim dit te doen met een mention (de gebruikersnaam, beginnend met een @, van iemand op Twitter). Iemand die in een tweet wordt gementiond, krijgt hier melding van. Dit vergroot de kans dat deze persoon of organisatie jouw tweet ziet én deze verder verspreidt in zijn netwerk.

4. Starten met @ 
Eén van de meest gemaakte fouten op Twitter is een bericht beginnen met een mention (@) terwijl de tweet voor een breed publiek bedoeld is. Een tweet die start met een mention (zoals @m_vanberkel) wordt alleen gezien door de personen die zowel de afzender van de tweet als het genoemde twitter-account volgen. Als je zoveel mogelijk van je volgers wilt bereiken, begin dan de tweet met een ander woord of als dat niet lukt door een punt voor de @ te zetten.

5. Alleen zenden 
Bij oude communicatiemiddelen plaatsten we een bericht en daar hield de communicatie meestal op. Communicatie op social media draait om verzenden én ontvangen. Dus niet alleen iets plaatsen en nergens op reageren, zoals helaas veel BVO’s doen. Door juist te reageren op vragen en reacties en in te spelen op anderen die over de club twitteren, kan de club waardevolle informatie verkrijgen en creëert de club (extra) betrokkenheid. Wellicht nog belangrijker van óók reageren op anderen, is de service die de club biedt aan fans en betrokkenen.

6. Niemand volgen 
Meerdere verenigingen hebben een flink aantal volgers, maar volgen zelf niemand. Naast dat dit niet sociaal oogt en de vereniging interessante informatie kan missen, zitten hier ook twee praktische nadelen aan. Als eerste kunnen mensen geen privéberichten (DM) sturen naar de vereniging; dit kan alleen als beide accounts elkaar volgen. Het tweede nadeel is dat de club een kans mist om volgersaantallen te vergroten. Wanneer je iemand volgt, ontvangt die persoon hier een melding van. Grote kans dat de mensen die betrokken zijn bij de club bij zo’n melding terug gaan volgen. Ook niet onbelangrijk: volg andere clubs. Hun informatie kan relevant zijn voor jouw vereniging én ze kunnen inspireren over hoe Twitter te gebruiken.

7. Beperkte monitoring 
Anderen volgen betekent nog niet dat de club alles voorbij ziet komen over wat er op Twitter over de club wordt gezegd. Door in ieder geval de mentions van de club in de gaten te houden, ondervang je een deel. De club kan echter niet van iedereen verwachten dat ze de naam van het Twitter-account uit hun hoofd kennen. Daarom is het slim om een aantal zoekwoorden te gebruiken om te monitoren wat anderen over de club twitteren. Houd daarbij rekening met alternatieve spelling. Zo is de kans reëel dat voetbalvereniging V.V. K.C.V.O. op Twitter bijvoorbeeld als KCVO, K.C.V.O. of VVKCVO wordt gespeld. Voor monitoring is het belangrijk om af te spreken, zeker bij meerdere beheerders, wie dit binnen de club voor zijn rekening neemt.

8. Niet vragen om retweets
Is het belangrijk dat een tweet een groot bereik krijgt? Vraag dan eens om een deelactie, bijvoorbeeld door RT = fijn of Please RT. Onderzoek op Twitter wijst uit dat berichten vier keer vaker gedeeld worden als er expliciet om retweets wordt gevraagd. Wees hier wel selectief in en doe dit niet te vaak.

9. Automatische koppelingen 
Koppel de website en social media-platforms niet automatisch aan Twitter. De berichten worden minder fraai weergegeven en platforms worden te veel hetzelfde. Benut de kracht van ieder platform en besteed dan liever enkele minuten extra aan social media.

10. Geen hashtags 
Hastags kunnen helpen een online conversatie te faciliteren. Voor sportverenigingen kan dat onder meer interessant zijn voor een evenement, een actie of een wedstrijd. Voor een open dag kan tennisvereniging TVM bijvoorbeeld de hashtag #tvmopen kiezen. De vereniging kan deze hashtag in haar communicatie rondom de open dag promoten en bezoekers en deelnemers uitdagen de hashtag te gebruiken, mogelijk zelfs in combinatie met een prijs. Hiermee stimuleert de club anderen te communiceren over de open dag en de vereniging, met extra bereik tot gevolg. Bovendien kan door een klik op de hashtag worden ingezien hoe mensen de open dag beleven. Check bij hashtags wel altijd of de hashtag nog niet in gebruik is voor andere doeleinden.

11. Onvolledig profiel
Zorg dat de profielinformatie van de club volledig is ingevuld. Plaats een logo, een goed sfeerbeeld (headerfoto) en zorg voor korte, sterke teksten. Dit maakt de club professioneler en aantrekkelijker, ook om te volgen.

12. Struisvogelpolitiek 
Sommige clubs vinden het onnodig om Twitter te gebruiken, omdat ze denken dat Twitter niets voor hen is. Vaak wordt daarbij niet gerealiseerd dat de club in de meeste gevallen toch al onderwerp van gesprek is op Twitter. Leden, bezoekers, media en tegenstanders twitteren ongetwijfeld over de club. Het is zonde om deze informatie links te laten liggen. Zowel voor het af en toe delen van positieve berichten als voor het anticiperen op kritische berichten.

Geen commentaar

Plaats je commentaar.