Onderzoek bevestigt: social media meerwaarde voor sport

Het Mulier Instituut publiceerde in mei 2013 cijfers over social media en sport in Nederland. De conclusies zijn onder meer dat sporters vaker social media gebruiken dan andere doelgroepen, social media-gebruik ook vaak over sport gaat en dat social media stimulerend werken om te gaan sporten.

We sommen enkele interessante uitkomsten op:

  • 85 procent van de ‘jongeren’ van 15-30 jaar gebruikt Facebook. Onder 15- tot 20-jarigen is dit zelfs 90 procent.
  • Actieve sporters gebruiken de verschillende social media ook vaker sportspecifiek. Zeven op de tien regelmatige sporters van 15-20 jaar gebruikt Facebook mede in relatie tot sport. Maar ook de helft van de niet sporters en onregelmatige sporters maakt sportspecifiek gebruik van Facebook.
  • Meer dan de helft van de jongeren van 15-20 jaar gebruikt social media om af te spreken om te gaan sporten. Onder de groep van 21- tot 30-jarigen is dit één op de drie. Ook worden social media vaak gebruikt voor het volgen van sportuitslagen en om sportfilmpjes en -foto’s te bekijken.
  • 48 procent van de 15- tot 20-jarigen geeft aan door berichten/foto’s/filmpjes van anderen op social media gemotiveerd te raken om zelf (vaker) aan sport te gaan doen.
  • 24 procent zegt door berichten op social media (meer) te zijn gaan sporten/bewegen.
  • 39 procent gebruikt social media om te communiceren met zijn of haar sportclub.
  • 43 procent vindt dat zijn of haar sportclub meer gebruik kan maken van social media.Deze cijfers zijn afkomstig uit de Factsheet Sport en sociale media van Mulier Instituut. De gegevens van deze factsheet zijn gebaseerd op het Nationaal Sport Onderzoek 2012 van het Mulier Instituut.

Geen commentaar

Plaats je commentaar.